Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hry a cvičení pro děti

24. 11. 2022

Hláskování + čísla

 • Hra na špióny

https://wordwall.net/resource/26681769

 

Podstatná jména

Členy

 • Slovíčka – členy

https://wordwall.net/resource/24696250


 

Přídavná jména

 • Přídavná jména, popis lidí

https://wordwall.net/resource/19489260


 

Slovní zásoba

 • Budovy a věci

https://wordwall.net/resource/27078982

 • Dny v týdnu

https://wordwall.net/resource/27904413

 

 • Protiklady I

https://wordwall.net/resource/8780931

 • Protiklady II

https://wordwall.net/resource/8781044

 • Rodina I

https://wordwall.net/resource/8756414

 • Rodina II

https://wordwall.net/resource/21600817

 • Ovoce a zelenina – přesmyčky

https://wordwall.net/resource/23673774

 • Sporty

https://wordwall.net/resource/19352490

 • Škola

https://wordwall.net/resource/35690051

 • Zimní slovíčka

https://wordwall.net/resource/22777814

 • Zvířata

https://wordwall.net/resource/26353023

 • Divoká zvířata I

https://wordwall.net/resource/26435731

 • Divoká zvířata II

https://wordwall.net/resource/26353468

 • Domácí zvířata I

https://wordwall.net/resource/26353258

 • Domácí zvířata II

https://wordwall.net/resource/26435716


 

Slovesa

Sloveso být

 • Časování slovesa být

https://wordwall.net/resource/22774827

 

Sloveso mít – to have got, to have

 • Co máš ?

https://wordwall.net/resource/26866335

 

 • Sloveso být a mít – to be and have got

https://wordwall.net/resource/27192643


 

Přítomný čas průběhový

 • Co dělají ? - What are they doing?

https://wordwall.net/resource/8736845


 

Přítomný čas prostý

 • How do you make?

https://wordwall.net/resource/8628240

 • Otázky

https://wordwall.net/resource/22506482


 

Rozkazovací způsob

 • Rozkazovací způsob I

https://wordwall.net/resource/21724081

 • Rozkazovací způsob – kolo

https://wordwall.net/resource/25093178


 

Způsobová slovesa

 • Co umíš ?

https://wordwall.net/resource/24696250


 

Zájmena

 • Předmětný tvar zájmen

https://wordwall.net/resource/8533486

 

 • For me – for you – hračky

https://wordwall.net/resource/8756930


 

Číslovky

 • Kolik? - How many?

https://wordwall.net/resource/8758278

 • Čísla

https://wordwall.net/resource/26331414

 • Najdi čísla 1 – 12

https://wordwall.net/resource/30615801

 

Předložky

 • Dny, části dne, čas

https://wordwall.net/resource/25474387

 • Bugs – předložky

https://wordwall.net/resource/24063524


 

Výslovnost

 • Fonetické znaky

https://wordwall.net/resource/22099197